Scroll Top
Oradea, B-dul Dacia, nr.25

Misiune Și Viziune

viziunea școlii

viziunea scolii

•   Școala Gimnazială „Dacia” oferă elevilor posibilitatea de a-și dezvolta aptitudini, competențe, de a-și însuși valori culturale, morale și civice, în concordanță cu idealul educațional al școlii românești;
•   Încurajarea și dezvoltarea competiției, a performanței, oferă șanse reale elevilor, în orientarea privind cariera; recunoașterea Şcolii Gimnaziale „Dacia” la nivel local și național ca urmare a politicii educaționale promovate, pentru managementul performant și de calitate, pentru climatul organizațional, pentru asigurarea serviciilor educaționale de calitate;
•  îmbunătăţirea calităţii şi eficacităţii sistemului de educaţie şi formare profesională; deschiderea sistemului de educaţie şi formare profesională către spaţiul european.

Misiunea școlii

•   Asigurarea unui act educaţional de performanţă care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome, creative, eficiente şi active, care să se adapteze uşor la provocările sociale;
•   Acumularea de către elevi a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică necesare instruirii şi autoinstruirii, care să-i ducă la performanţă şi care să-i ajute pe durata întregii vieţi;
•   Însușirea cunoştinţelor stiinţifice, a valorilor naţionale, europene şi internaţionale.

misiunea scolii
POLITICĂ COOKIE
Când vizitați site-ul nostru web, acesta poate stoca informații prin intermediul browserului dvs. de la servicii specifice, de obicei sub formă de cookie-uri. Vă rugăm să rețineți că blocarea anumitor tipuri de cookie-uri poate afecta experiența dvs. pe site-ul nostru web și în serviciile pe care le oferim.