Oradea, B-dul Dacia, nr.25

Înscriere în învățământul primar

Anul școlar 2022 -2023

 

Dosarul de înscriere conţine următoarele acte:

 • Dosar plic;
 • Cerere de înscriere;
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și
  hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde
  a fost stabilită locuința minorului;
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului;
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul);
 • Dovadă de vaccinări de la medicul de familie/ Fișa medicală

Interval orar de înscriere:

 •  Luni: 8.00 – 18.00
 •  Marți: 8.00 – 18.00
 • Miercuri: 8.00 – 18.00
 • Joi: 8.00 – 18.00
 • Vineri: 8.00 – 17.00

Contact pentru uniforme

Alina 0772011298/0745273025
Alex 0745616333
Str. Kogalniceanu nr. 40 la Fabrica de Uniforme

      Telefon Verde
       Nr. telefon: 0 800 816 259

Interval orar de înscriere:

 •  Luni: 9.00 – 16.30
 • Marți: 9.00 – 16.30
 • Miercuri: 9.00 – 16.30
 • Joi: 9.00 – 16.30
 • Vineri: 9.00 – 14.00
POLITICĂ COOKIE
Când vizitați site-ul nostru web, acesta poate stoca informații prin intermediul browserului dvs. de la servicii specifice, de obicei sub formă de cookie-uri. Vă rugăm să rețineți că blocarea anumitor tipuri de cookie-uri poate afecta experiența dvs. pe site-ul nostru web și în serviciile pe care le oferim.