Oradea, B-dul Dacia, nr.25

Înscriere în învățământul primar

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE 04 MARTIE-23 MARTIE 2020

CONŢINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE pentru anul şcolar 2020-2021

 

Dosarul de înscrere conţine următoarele acte:

 • Dosar plic;
 • Cerere de înscriere;
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului;
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul);
 • Dovadă de vaccinări de la medicul de familie/ Fișa medicală

Intervalul orar de înscriere:

De la 8:00 – 18:00 (luni –vineri) respectiv 8:00 – 17:00 (vineri)

Telefon şcoală:  0359/432782

TEL-VERDE

Nr. telefon: 0 800 816 259

Disponibil în intervalul orar:

 • Luni: 9:00 – 16:30
 • Marți: 9:00 – 16:30
 • Miercuri: 9:00 – 16:30
 • Joi: 9:00 – 16:30
 • Vineri: 9:00 – 14:00

În anul şcolar 2020-2021  vor funcţiona 5 clase pregătitoare a câte 25 de locuri.

Președinte comisie de înscriere,

Director, Prof. Dr. Florian Hava

POLITICĂ COOKIE
Când vizitați site-ul nostru web, acesta poate stoca informații prin intermediul browserului dvs. de la servicii specifice, de obicei sub formă de cookie-uri. Vă rugăm să rețineți că blocarea anumitor tipuri de cookie-uri poate afecta experiența dvs. pe site-ul nostru web și în serviciile pe care le oferim.